Til toppen

Siden 2001 har Rome SDS blitt guidet av en ubøyelig trang til å skape, prøve noe annerledes, bare en til tur i bakken, prate med andre brettkjørere. Med røtter dypt i snowboardkulturen vil Rome SDS alltid være styrt av denne trangen til å prøve en gang til. «Til den siste snøflekken smelter, til kantene ruster av – og heisene slutter å snurre. Alle veier ned.»